Informatii Publice

Bugetul Local (Click mai jos pt. a deschide!)
Bugetul institutiilor Publice (Click mai jos pt. a deschide!)
descarca format pdf
descarca format pdf
Indicatori Financiari Trimestrul 4 - 2011
(Click mai jos pt. a deschide!)
Indicatori Financiari Trimestrul 3 - 2011
(Click mai jos pt. a deschide!)
descarca format pdf
descarca format pdf
Politici contabile si Note explicative Bilant 30.06.2011
(Click mai jos pt. a deschide!)
--
(Click mai jos pt. a deschide!)
descarca format pdf
descarca format pdf
Politici contabile si Note explicative Bilant 31.12.2010
(Click mai jos pt. a deschide!)
Situatia fluxurilor de Trezorerie la 30.02.2011
(Click mai jos pt. a deschide!)
descarca format pdf
descarca format pdf
SINTEZA
(Click mai jos pt. a deschide!)
INVESTITII in Comuna RUSII-MUNTI
(Click mai jos pt. a deschide!)
descarca format pdf
descarca format pdf

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al COMUNEI RUSII-MUNTI, pe anul 2011

Raport la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011
(Click mai jos pt. a deschide!)
Bugetul Local detaliat la venituri si cheltuieli pe 2011
(Click mai jos pt. a deschide!)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si aliniate pe 2011
(Click mai jos pt. a deschide!)
descarca format pdf
descarca format pdf
descarca format pdf

 

AN 2014 (arhiva)

Informatii publice click!

AN 2013 (arhiva)

Informatii publice click!

AN 2012 (arhiva)

Informatii publice click!

AN 2011 (arhiva)

Informatii publice click!

     Datele primariei:

     Persoane din primarie:

     Primar: Chis Balan Ilie
     Viceprimar: Berci Ioan
     Secretar: Sigmirean Ioan
     Contabil: Cengher Claudiu

     Documentele Primariei:

     Numele satelor aflate in administratie:
     Rusii-Munti, Morareni, Maioresti, Sebes

     Suprafata: 4386 ha
     Intravilan: 298 ha
     Extravilan: 4088 ha

DATELE DE CONTACT ALE COMUNEI RUSII-MUNTI


FUNCTIA NUMELE SI PRENUMELE TELEFON FIX-PRIMARIE FAX-PRIMARIE TELEFON MOBIL DE SERVICIU
PRIMAR Chis Balan Ilie0265 554 0880265 554 0040728 019 237
VICEPRIMAR Ciacau Liviu0265 554 088 0265 554 112 0731 351 334
SECRETAR Sigmirean Ioan0265 554 088 0265 554 112 0731 339 390
CONTABIL Cengher Vasile Claudiu0265 554 088 0265 554 112 0731 348 099
CADASTRU SI AGRICULTURA Covirg Florica0265 554 088 0265 554 112 0720 489 424
IMPOZITE SI TAXE Mandanac Rodica0265 554 088 0265 554 112 0731 341 182
ASISTENT SOCIAL Bandila Florina0265 554 088 0265 554 112 0720 052 444
REGISTRUL AGRICOL Raita Danut0265 554 088 0265 554 112 0747 874 566